Nieuwe EU-regels over markten in cryptoactiva aangenomen

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-regels over markten in cryptoactiva aangenomen

De Raad en het Europees Parlement hebben een verordening over markten in cryptoactiva (MiCA) aangenomen. Daarmee zijn er voor het eerst EU-normen vastgelegd voor deze sector. De aangenomen verordening voorziet in een alomvattend kader voor emittenten en dienstverleners. De nieuwe regels moet beleggers beter beschermen en de financiële stabiliteit in stand houden.

Op 24 september 2020 presenteerde de Europese Commissie het Digital Finance-pakket. Het gaat om een pakket maatregelen dat meer ruimte moet creëren voor en impulsen geven aan het potentieel dat digitale financiële diensten bieden in termen van innovatie en concurrentie, terwijl toch de risico’s worden beperkt. Eén van die maatregelen was het voorstel voor een verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA).  

Het voorstel had betrekking op cryptoactiva die buiten de bestaande EU-wetgeving voor financiële diensten vallen, en op e-money tokens (een crypto-activa ontworpen om een stabiele waarde te behouden door te verwijzen naar één valuta). Met het voorstel werden vier doelstellingen nagestreefd:

  1. Rechtszekerheid bieden: een robuust juridisch kader, waarin duidelijk wordt aangegeven hoe alle cryptoactiva – die niet onder de bestaande wetgeving inzake financiële diensten vallen - in de regelgeving worden behandeld;
  2. Het ondersteunen van innovatie;
  3. Consumenten- en beleggersbescherming en marktintegriteit;
  4. Garanderen van financiële stabiliteit

Na onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement over het voorstel is de verordening aangenomen en op 9 juni 2023 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. De nieuwe regels gelden voor emittenten van gebruikstokens, asset-referenced tokens en ‘tokens naar activa’ en zogenaamde ‘stablecoins’. Ook hebben de regels betrekking op dienstverleners zoals handelsplatformen en de portemonnees waarin cryptoactiva worden aangehouden.

Meer informatie: