Nieuwe EU-richtlijn moet uitwisseling van informatie tussen nationale rechtshandhavingsinstanties verbeteren

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-richtlijn moet uitwisseling van informatie tussen nationale rechtshandhavingsinstanties verbeteren

De Raad en het Europees Parlement hebben een richtlijn aangenomen om het voor de nationale rechtshandhavingsinstanties gemakkelijker te maken informatie uit te wisselen en criminaliteit doeltreffender te bestrijden. Volgens de nieuwe regels moeten de lidstaten die over informatie in verband met een strafbaar feit beschikken, deze informatie ter beschikking stellen van de rechtshandhavingsinstanties van andere lidstaten.

Achtergrond

Uit evaluaties van de huidige EU-regels inzake grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten over strafzaken is gebleken dat een gebrek aan duidelijkheid een efficiënte informatiestroom belemmert. Daarom presenteerde de Commissie in december 2021 een voorstel voor een richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de richtlijn aangenomen en op 22 mei 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Belangrijkste elementen van de richtlijn

De lidstaten zullen een centraal contactpunt voor informatie-uitwisseling met andere EU-landen krijgen dat 24/7 operationeel zal zijn. In de richtlijn zijn ook de termijnen vastgelegd voor het ter beschikking stellen van informatie aan de politieautoriteiten van een ander land. In bepaalde dringende gevallen moet de gevraagde informatie binnen 8 uur beschikbaar worden gesteld.

De nieuwe EU-richtlijn zal ook een einde maken aan de huidige wildgroei aan communicatiekanalen voor de uitwisseling van informatie op het gebied van rechtshandhaving tussen de lidstaten (wat een adequate en snelle uitwisseling van deze informatie belemmert en de risico's met betrekking tot de veiligheid van persoonsgegevens vergroot). Daarom zullen de betrokken autoriteiten verplicht zijn gebruik te maken van de applicatie voor veilige informatie-uitwisseling (Siena) van Europol, een platform dat de snelle en gebruiksvriendelijke uitwisseling van operationele en strategische informatie over criminaliteit mogelijk maakt.

Meer informatie: