Nieuwe geconsolideerde versie van de EU-verdragen beschikbaar

Contentverzamelaar

Nieuwe geconsolideerde versie van de EU-verdragen beschikbaar

Op de ECER website zijn de nieuwe geconsolideerde tekstversies beschikbaar van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Euratom-verdrag.

De publicaties zijn in alle talen van de EU beschikbaar en bevatten eveneens de protocollen, de bijlagen en de bijbehorende verklaringen. Nieuw is de wijziging die is aangebracht bij het Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen. Het betreft de tijdelijke aanpassing van het aantal leden van het Europees Parlement tot de eerstvolgende Europese verkiezingen (2014). Klik hier door naar de nieuwe geconsolideerde tekstversies.

Bovendien zijn op EU Bookshop gedrukte exemplaren van de geconsolideerde tekstversies te koop. Klik hier door naar de website.