Nieuwe groepsvrijstellingsregeling staatssteun

Contentverzamelaar

Nieuwe groepsvrijstellingsregeling staatssteun

De Europese Commissie heeft een nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening voor bepaalde categorieën staatssteun vastgesteld. Deze verordening biedt lidstaten de mogelijkheid meer steunmaatregelen dan voorheen uit te voeren zonder ze vooraf aan te melden bij de Commissie en te wachten op goedkeuring.

De verordening voert een aantal nieuwe categorieën in voor vrijgestelde steun en verruimt de mogelijkheden onder bestaande categorieën.

Wel moet de lidstaat binnen 20 dagen de Europese Commissie in kennis stellen van steunregeling die onder de vrijstelling vallen.

Nieuw zijn meer uitgebreide regelingen op het gebied van monitoring en evaluatie die de Europese Commissie in staat moeten stellen waar nodig achteraf toezicht uit te oefenen.

De Europese Commissie hoopt op deze wijze de handen vrij te houden voor het onderzoeken van de ‘zware gevallen’ van steun en gaat ervan uit dat 75% van de huidige steunmaatregelen onder de groepsvrijstelling zullen vallen. Tevens komen er minder administratieve lasten voor de lidstaten, aldus de Europese Commissie.

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie en de Engelse tekst van de verordening. De Nederlandse tekst komt binnenkort beschikbaar.