Nieuwe paragraaf in Beleidskompas opgenomen over vrij dienstenverkeer

Contentverzamelaar

Nieuwe paragraaf in Beleidskompas opgenomen over vrij dienstenverkeer

De nieuwe paragraaf en bijbehorend factsheet van het Beleidskompas geeft medewerkers van de rijksoverheid inzicht in hoe rekening kan worden gehouden met het vrij verkeer van diensten bij herziening of opstellen van beleid.

Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid en vervangt het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Zodra een rijksambtenaar aan de slag gaat met een maatschappelijk opgave, herziening van bestaand beleid of een nieuw beleidsdossier start deze met het Beleidskompas. Meer informatie over het Beleidskompas en de toepassing daarvan is te verkrijgen via het Kenniscentrum voor Beleid en Regelgeving (KCBR).

Begin april 2024 werd bekend gemaakt dat een nieuwe paragraaf is toegevoegd aan het Beleidskompas over hoe rekening kan worden houden met het vrij verkeer van diensten bij herziening of opstellen van beleid. Ook is een bijbehorende factsheet op webpagina 4.4 over de gevolgen voor bedrijven beschikbaar gesteld die inzicht geeft in hoe deze belangenafweging te maken.

Vrij verkeer van diensten in de EU betekent dat iedere burger vrij is om diensten te verrichten en aan te bieden in alle EU-lidstaten. Wanneer beleid wordt aangepast of nieuw beleid wordt gemaakt dat gevolgen heeft voor de mogelijkheden van ondernemers om diensten te verrichten en voor de vestiging van deze ondernemers, is het belangrijk om rekening te houden met de belangen van deze ondernemers. De nieuwe paragraaf en de factsheet bieden hierbij een handvat voor betrokken medewerkers van de rijksoverheid.

Meer informatie:
Nieuwsbrief KCBR 11 april 2024
Website KCBR: Beleidskompas
ECER-dossier: Diensten (vrij verkeer)