Nieuwe publicatie EU-Verdragen in boekvorm

Contentverzamelaar

Nieuwe publicatie EU-Verdragen in boekvorm

Vorig jaar verscheen een bijgewerkte elektronische versie van de EU-verdragen. Het ECER berichtte hierover al. Voor wie nog graag mag bladeren in verdragsteksten is deze versie nu ook in boekvorm verschenen.

Deze publicatie bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals die eruitzien na de wijzigingen naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon. Ook zijn er de wijzigingen in verwerkt die na de inwerkingtreding in de verdragen zijn aangebracht, zoals bepalingen over het Europees stabiliteitsmechanisme en het Hof van Justitie en wijzigingen ten gevolge van de toetreding van Kroatiƫ. Daarnaast bevat de publicatie het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Versie 2016, 412 bladzijden, Paperback

Download als PDF

Download als ePub

Bestel een papieren exemplaar (10 euro)

Meer info: