Nieuwe samenwerking nationale rechter en EU-Hof voorgesteld

Contentverzamelaar

Nieuwe samenwerking nationale rechter en EU-Hof voorgesteld

“Het is steeds minder realistisch dat de bindende uitlegging van het Unierecht uitsluitend de taak van het Hof is”, aldus het prikkelend standpunt van Advocaat-Generaal Cruz Villalón in zijn advies aan het EU-Hof in een Bulgaarse zaak. Hij stelt een nieuwe manier van toepassing van het Unierecht door nationale rechters voor.

Volgens de vaste rechtspraak van het EU-Hof, voor het eerst in de zaak Rheinmühlen (1974) , kan een lagere rechter die bindende instructies krijgt van een hogere rechter, altijd nog prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie. De lagere rechter kan vervolgens met het arrest van het Hof in de hand alsnog de instructies van de hogere rechter negeren.

Volgens Advocaat-Generaal Cruz Villalón zijn de tijden veranderd. De hoogste nationale rechters hebben in de loop der tijd steeds meer verantwoordelijkheden gekregen bij de juiste toepassing van het Europese recht. Bovendien zijn er voldoende middelen beschikbaar als blijkt dat een oordeel van een hoogste rechter in strijd is met het Europese recht, bijvoorbeeld door middel van een schadevergoedingsactie of zelfs door een inbreukprocedure van de Commissie.

Hij wijst er bovendien op dat de werkdruk van het Hof is toegenomen, zeker in een Unie van 27 lidstaten.

Daarom is volgens Advocaat-Generaal Cruz Villalón de tijd gekomen om het arrest Rheinmühlen te heroverwegen. Als de lagere rechter de instructies van de hogere rechter gewoon opvolgt, dan zijn er nog altijd voldoende middelen beschikbaar voor de burger om een eventuele schending van het EU-recht te verhelpen.

Hij erkent wel dat er ook nadelen aan zijn conclusie kleven:

- de justitiabele zal gedwongen zijn om een lange en kostbare schadevergoedingsactie te voeren.
- Het kan alleen effectief werken als de oordelen van de hoogste rechter ook daadwerkelijk aan te vechten zijn. In Bulgarije bijvoorbeeld, staat geen enkel rechtsmiddel open tegen het oordeel van de hoogste nationale rechter.

Ondanks deze bezwaren adviseert Advocaat-Generaal Cruz Villalón het Hof om te oordelen dat de lagere rechter de instructies van zijn hogere rechter kan opvolgen, ook als hij weet dat dat oordeel niet? in overeenstemming met het Unierecht is. Een gewaagde conclusie van deze eind vorig jaar in functie gekomen Advocaat-Generaal.