Nieuwe standaardformulieren aanbesteding

Contentverzamelaar

Nieuwe standaardformulieren aanbesteding

De Europese Commissie heeft nieuwe formulieren gepubliceerd voor de aanbesteding van overheidsopdrachten. De EU-aanbestedingsrichtlijnen bevatten verplichtingen om overheidsopdrachten bekend te maken in het Publicatieblad van de EU. In totaal zijn er 19 standaardformulieren, variërend van aanbesteding voor nutswerken tot aanbesteding op defensiegebied.

De verplichtingen tot bekendmaking in het Publicatieblad van de EU zitten in:

  • Richtlijn 89/665 (artikel 3bis) houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken.
  • Richtlijn 92/13 (artikel 3bis) tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie.
  • Richtlijn 2004/17 (artikelen 44 en 62)houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren wateren energievoorziening, vervoer en postdiensten.
  • Richtlijn 2004/18 (artikelen 36, 58, 64 en 70) betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
  • Richtlijn 2009/81 (artikelen 32,52 en 64) betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

De oude verordening met de standaardformulieren wordt hiermee ingetrokken.