Nieuwe verordering over de-minimissteun

Contentverzamelaar

Nieuwe verordering over de-minimissteun

Eerder berichtte het ECER dat de Commissie een nieuwe verordening over de toepassing van 'de-minimis regels' op staatssteun heeft vastgesteld. Deze verordening vervangt verordening 69/2001. De nieuwe verordening 1998/2006 is in december gepubliceerd en op 1 januari in werking getreden.

De volledige tekst van verordening 1998/2006 vindt u hier.