Nieuwe visumcode in werking getreden

Contentverzamelaar

Nieuwe visumcode in werking getreden

Op maandag 5 april 2010 is de nieuwe Schengenvisumcode in werking getreden. Hierdoor wordt het voor derdelanders makkelijker om te reizen naar 22 EU-landen, Zwitserland, IJsland en Noorwegen. De versnipperde EU-wetgeving op het gebied van visa zijn nu neergelegd in één instrument.

Belangrijke veranderingen zijn een maximale beslistermijn van twee weken voor een visumaanvraag en geharmoniseerde voorschriften met betrekking tot afwijzingen. Tot nog toe werden deze twee aspecten beheerst door het nationale recht en was het in elke lidstaat anders geregeld. Voor personen die regelmatig een visum aanvragen voor het Schengengebied wordt het makkelijker. Voor aanvragers van wie de posten weten dat zij integer en betrouwbaar zijn, dient waar mogelijk in een vereenvoudigde procedure te worden voorzien.

Een ander opvallend aspect is dat er een rol is weggelegd voor de EU-vertegenwoordigingen van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). Dit waren voorheen de vertegenwoordigingen van de Commissie in derde landen. Deze posten houden in de gaten of de lidstaten de visumcode wel op een goede manier toepassen. Dit is de zogenoemde ‘plaatselijke Schengensamenwerking’.

De code geldt niet voor Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Roemenië en Cyprus.