Nieuwe WTO-regels voor handel in diensten in werking getreden

Contentverzamelaar

Nieuwe WTO-regels voor handel in diensten in werking getreden

Met de inwerkingtreding van nieuwe regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) per februari 2024, welke regels de handel in diensten vergemakkelijken en vereenvoudigen, zal de handel in diensten een impuls krijgen. De nieuwe regels zijn van toepassing op een grote en diverse groep WTO-leden, waaronder de EU, ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen, die 92 procent van de wereldhandel in diensten vertegenwoordigen.

De verzameling regels die zijn overeengekomen tussen de WTO-leden, waaronder de EU, in het zogeheten gezamenlijk initiatief inzake binnenlandse regelingen voor diensten (Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JSDOM) zullen de vergunningsvereisten stroomlijnen en de procedurele belemmeringen voor bedrijven over de hele wereld verlichten, met name voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Hiermee zullen de kosten van de wereldwijde handel in diensten met meer dan 110 miljard euro per jaar verlaagd kunnen worden door ervoor te zorgen dat de vergunnings- en kwalificatievereisten en de procedures transparant, efficiënt en voorspelbaar zijn. Meer informatie over de JSDOM kan worden gevonden op de WTO-website: zie onder meer een factsheet, de 2021 Verklaring die de verplichtingen uiteenzet onder de JSDOM en meer algemene informatie over de JSDOM.

Minder onnodige en beter uitvoerbare regels, meer handel
De dienstensector is momenteel de grootste en snelst groeiende sector van de economie. In de EU is de dienstensector in zijn geheel goed voor ongeveer 75 procent van het bbp en de werkgelegenheid, terwijl de handel in diensten goed is voor 25 procent van het bbp van de EU en meer dan 20 miljoen banen ondersteunt. Wereldwijd wordt de uitvoer van diensten gewaardeerd op meer dan 6 biljoen euro. De handel in diensten heeft een groot effect op de ontwikkeling van een land, doordat diensten voor ontwikkelingslanden een directe manier zijn om hun uitvoer te diversifiëren.

De regels voor vergunningen die in het kader van dit gezamenlijk initiatief zijn overeengekomen, zullen de handel in diensten gaan vergemakkelijken. Dit kan met name een uitkomst zijn voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en vrouwelijke ondernemers, die vaak niet beschikken over dezelfde middelen om het hoofd te bieden aan de complexe vereisten die gelden voor het betreden van buitenlandse markten.

De regels leveren ook een bijdrage aan het realiseren van de digitale agenda, aangezien sectoren als telecommunicatie, ICT, engineering en het bankwezen er baat bij zullen hebben. Het is ook de eerste keer dat een WTO-tekst een bindende bepaling over non-discriminatie tussen mannen en vrouwen bevat.

Achtergrond
71 WTO-leden, waaronder de EU, passen de nieuwe regels nu toe.

In de zogeheten lijsten van specifieke verbintenissen legt elk WTO-lid in WTO-verband toezeggingen vast voor de manier waarop zij omgaan met buitenlandse dienstverleners. De leden die aan dit gezamenlijk JSDOM initiatief deelnemen, hebben hun lijsten verbeterd door de nieuwe regels voor binnenlandse regelingen erin op te nemen. Op basis van het zogeheten beginsel van de meest begunstigde natie zullen de nieuwe regels volgens onderzoek van de WTO voordelen opleveren voor de dienstverleners van alle WTO-leden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht WTO
ECER-dossier: Interne markt
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-bericht: EU en WTO-landen sluiten akkoord over vereenvoudiging van de handel in diensten (10 december 2021)