NJCM-seminar EU-Handvest grondrechten

Contentverzamelaar

NJCM-seminar EU-Handvest grondrechten

Hoe interpreteren de nationale en Europese rechter de bepalingen uit het EU-Handvest? Wat is de betekenis van het Handvest voor de Nederlandse rechtspraktijk? Hoe verhoudt het Handvest zich tot onze nationale grondrechten en het EVRM? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen tijdens een seminar op vrijdagmiddag 31 januari a.s. van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Dagvoorzitter

 • Mr. drs. A.E.M. (Ingrid) Leijten – Universiteit Leiden

Sprekers

 • Prof. dr. S.A. (Sybe) De Vries - Universiteit Utrecht (Jean Monnet leerstoel, Europa Instituut)
  ‘Grondrechtenbescherming in de Europese Unie na Lissabon: conflict of harmonie?’
 • Mr. C.M. (Corinna) Wissels – Raad van State
  ‘Hanteert de nationale rechter het Handvest inmiddels als grondrechtelijk aanknopingspunt?’
 • Prof. dr. T. (Tom) Barkhuysen – Universiteit Leiden, Stibbe Amsterdam
  ‘De betekenis van het Handvest voor de Nederlandse rechtspraktijk’
 • Prof. dr. A. (Sacha) Prechal– Rechter Hof van Justitie EU
  ‘Het gebruik van het Handvest door het HvJ EU’

Voor het programma en details over de inschrijving: klik hier.