Noodfonds ESM van start

Contentverzamelaar

Noodfonds ESM van start

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat is opgericht door de Eurolanden om de stabiliteit van euro te waarborgen, is van start gegaan. De eerste bijeenkomst van de Raad van Gouverneurs, bestaande uit ministers van Financiën, heeft plaatsgevonden in Luxemburg. Het ESM-verdrag kon in werking treden nadat Duitsland het verdrag ratificeerde. De vertegenwoordigers van de Eurolanden zijn met een gezamenlijke verklaring tegemoet gekomen aan de voorwaarden die het Duitse Constitutionele Hof gesteld had aan de Duitse ratificatie van het ESM-verdrag. Alle 17 ESM-leden hebben het ESM-verdrag geratificeerd.

Het ESM-verdrag bepaalt dat het in werking kan treden nadat het Verdrag is bekrachtigd, goedgekeurd of aanvaard door ondertekenaars waarvan de inschrijving ten minste 90% van het totale aantal vertegenwoordigen. De goedkeuring door Duitsland (ruim 27% van de inschrijving) was derhalve noodzakelijk voor de inwerkingtreding.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof van 12 september 2012 diende te worden verzekerd dat voor een verhoging van de inschrijving op het maatschappelijk kapitaal lidstaten hun nationale (parlementaire) procedures mogen doorlopen en dat de artikelen in het ESM-verdrag over openbaarheid en onafhankelijkheid de informatievoorziening aan nationale parlementen niet in de weg staan. Om hieraan tegemoet te komen hebben de vertegenwoordigers van de Eurolanden een gezamenlijke verklaring aangenomen over de interpretatie van enkele bepalingen in het ESM-verdrag.

Het permanente noodfonds ESM heeft, samen met het tijdelijke noodfonds EFSF, een ‘vuurkracht’ van 700 miljard euro. Deze middelen worden ingezet onder strikte voorwaarden, indien de stabiliteit van de euro in het geding is. Lees hier meer over het ESM.

http://euobserver.com/institutional/117776