Noodwet voor no-deal-Brexit

Contentverzamelaar

Noodwet voor no-deal-Brexit

De regering heeft op 16 november 2018 een Brexit verzamelwet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze is bedoeld om rekening te houden met de situatie wanneer het VK geen lid meer van de EU is maar er ook geen terugtrekkingsakkoord tot stand is gekomen op 29 maart 2019. Het VK is vanaf dat moment een derde land. Bij gebreke van specifieke afspraken ten aanzien van deze relatie zullen de standaard WTO-regels van toepassing zijn op de handel tussen Nederland en het VK. Daarnaast blijft het VK onderdeel van bestaande multilaterale regimes zoals de verdragen van de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Deze noodwet of ‘Brexit verzamelwet’ is het resultaat van een inventarisatie van wetten die aanpassing of aanvulling behoeven naar aanleiding van de terugtrekking van het VK uit de EU. Het verlies van de status van EU-lidstaat van het VK kan gevolgen hebben binnen alle regelgeving waarin die status een rol speelt bij de bejegening van burgers, bedrijven, goederen, diensten, rechten etc. Die bejegening kan zowel VK- als EU- of Nederlandse ingezetenen, -bedrijven en dergelijke betreffen.

De verzamelwet en bijbehorende stukken en het traject van behandeling vindt u hier.