Ombudsman luidt alarmbel bij EP over gedrag Commissie

Contentverzamelaar

Ombudsman luidt alarmbel bij EP over gedrag Commissie

Voor het eerst heeft de Europese Ombudsman een speciaal rapport gezonden aan het Europees Parlement omdat een EU-instelling onvoldoende gevolg heeft gegeven aan een van zijn aanbevelingen. Het betreft in dit geval de Europese Commissie. Een speciaal rapport aan het EP is het zwaarste middel dat de Ombudsman kan inzetten.

Het gaat om een conflict tussen de Europese Commissie en de belangengroep ‘Friends of the Earth’. Deze groep wilde graag inzage in correspondentie tussen de Commissie en autoproducent Porsche over het beleid van de Commissie met betrekking tot de uitstoot van koolstofdioxide. De belangengroep deed een verzoek bij de Commissie tot openbaarheid van de documenten op basis van verordening 1049/2001 (de Eurowob). Toen de Commissie dit weigerde, werd een klacht ingediend bij de Ombudsman. (waarom geen bezwaar en beroep bij het gerecht?)

De Ombudsman besloot in 2008 dat er sprake was van wanbeheer bij de Commissie. De Commissie had onterecht de openbaarmaking geweigerd. Volgens de regels heeft de Commissie drie maanden de tijd om te reageren. Tot zes maal toe vroeg Commissaris Verheugen om uitstel bij de Ombudsman. Volgens de Commissie was het nodig om Porsche om toestemming te vragen om de documenten openbaar te maken. Vervolgens werd niets meer vernomen van de Commissie.

In zijn rapport veroordeelt de Ombudsman de handelwijze van de Commissie in scherpe bewoordingen, en vraagt het EP dat ook te doen. Volgens hem holt het gedrag van de Commissie het vertrouwen van de burger in de EU uit.