Ombudsman presenteert online handleiding voor klagers

Contentverzamelaar

Ombudsman presenteert online handleiding voor klagers

Een nieuwe online handleiding van de Europese Ombudsman moet burgers en bedrijven met een klacht naar het juiste adres leiden. “Driekwart van de klachten die ik jaarlijks ontvang vallen buiten mijn mandaat”, aldus Ombudsman Diamandouros. Vaak kunnen klachten wel door andere organen in behandeling worden genomen, zoals de nationale ombudsm/v’s of SOLVIT, het bemiddelingsbureau van de Europese Commissie. Een handige online gids biedt uitkomst.

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de Europese Unie. Ongeveer een kwart van de in totaal 3000 klachten die hij jaarlijks ontvangt valt binnen zijn mandaat. Met het nieuwe systeem tracht de Ombudsman klagers die hij niet kan helpen te verwijzen naar de juiste instelling.

De interactieve gids leidt de burger door een stappenplan. Door het beantwoorden van een aantal vragen weet de klager of hij bij de Ombudsman aan het juiste adres is, of dat hij zich wellicht tot een ander orgaan moet wenden.

Als een klacht zich bijvoorbeeld niet richt tot een instelling van een EU, maar wel betrekking heeft op een Europeesrechtelijk onderwerp staan er in veel gevallen andere wegen open voor de klager. De klager kan zich dan bijvoorbeeld melden bij een nationale ombudsman, een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement of contact opnemen met SOLVIT.