Omroeporganisaties moeten Europees aanbesteden

Contentverzamelaar

Omroeporganisaties moeten Europees aanbesteden

Een schoonmaakbedrijf haalt de bezem door de Duitse omroep in een aanbestedingszaak bij het EG-Hof. Volgens Advocaat-Generaal Colomer moeten Duitse omroeporganisaties, die worden gefinancierd door kijk- en luistergeld, aanbesteden in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijn. Dat geldt niet voor zaken die verband met de inhoud van tv-programma's, maar wel voor facilitaire diensten.

De A-G presenteerde zijn conclusie in de zaak C-337/06 (Bayerische Rundfunk) op 6 september 2007.

Criterium voor de toepassing van de aanbestedingsrichtlijn is de omstandigheid dat de desbetreffende instantie wordt gefinancierd door de Staat. Betaling van kijk- en luistergeld door bezitters van een tv of radio vormt geen financiering door de Staat, aldus de Duitse omroepen. Bovendien loopt de geldstroom niet via de schatkist. Volgens A-G Colomer is het echter belangrijker dat de betaling wordt geregelgd door publiekrechtelijke regelingen. En dat is in Duitsland het geval.

De Nederlandse publieke omroep wordt niet door kijk- en luistergelden van burgers gefinancierd, maar rechtstreeks door de overheid. Er bestaat dan ook geen twijfel over hun gehoudenheid om Europees aan te besteden.

De conclusie van de A-G bindt het Hof niet. Het arrest wordt binnen enkele maanden verwacht.