Onderhandelingen Raad over EU-eenheidsoctrooi afgerond, EP terughoudend

Contentverzamelaar

Onderhandelingen Raad over EU-eenheidsoctrooi afgerond, EP terughoudend

De Europese Raad heeft op 29 juni de onderhandelingen over een Europees eenheidsoctrooi-stelsel afgerond. Hierdoor komt een goedkopere, eenvoudigere en doeltreffendere octrooibescherming voor het bedrijfsleven steeds dichterbij. Het Europees Parlement is echter terughoudend in het aannemen van het compromis.

Het beoogde octrooi-stelsel zal bestaan uit twee Europeesrechtelijke instrumenten en zal gelden in alle lidstaten, behoudens Italië en Spanje. Er zal een verordening komen betreffende het eenheidsoctrooi zelf en een verordening betreffende de talenregeling voor het octrooi. Engels, Frans en Duits zullen de werktalen worden.

Een eenheidsoctrooi zal bedrijven in staat stellen om met één aanvraag te volstaan, in plaats van afzonderlijke aanvragen in 25 lidstaten. Hierdoor zullen de kosten van een octrooiaanvraag dalen.

De verwachting is dat ook de kosten van octrooigeschillen zullen dalen. Voor Europese ondernemingen zou deze besparing volgens een berekening van de Europese Commissie zelfs op kunnen lopen tot jaarlijks ongeveer EUR 289 miljoen.

Er is op 29 juni een oplossing gevonden voor het laatste probleem dat nog op tafel lag: namelijk de zetel van de centrale afdeling van het octrooigerecht. Deze zal in Parijs gevestigd worden, met twee gespecialiseerde afdelingen in Londen en in München.

Het Europees Parlement is nu aan zet. Het Parlement heeft echter terughoudend gereageerd op de gekozen oplossing, waarbij tevens drie bepalingen zijn geschrapt. Binnen het Parlement is het voorstel verwezen naar het comité voor juridische zaken, dat zich over de kwestie gaat buigen.

Zie hier de Conclusies van de Europese Raad