Onderzoek over de rol van vertalingen in het Europees recht

Contentverzamelaar

Onderzoek over de rol van vertalingen in het Europees recht

Het gebruik van de eigen taal speelt een cruciale rol in het Europees en internationaal recht. Voor staten gaat van de eigen taal een belangrijke symbolische functie uit. Voor individuele burgers is het gebruik van de eigen taal bovendien een noodzakelijke voorwaarde om documenten, zoals etiketten op consumentenproducten, te kunnen begrijpen. Dit kan complicaties opleveren indien een document betrekking heeft op meerdere landen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Europese Commissie over het effect van vertalingen op internationaal en Europees recht.

Het betreft de studie Language and Translation in International Law and EULaw.

Vertalingen van regelgeving komen onder meer voor bij Europese regelgeving, verdragen, overeenkomsten, patenten en etiketten op exportproducten. Dergelijke vertalingen kunnen tot verschillende interpretaties leiden. Dit is vooral problematisch indien meerdere vertalingen als authentieke versie worden aangeduid. Om rechtsongelijkheid te voorkomen wordt dan ook in het onderzoek geadviseerd bij het opstellen van regelgeving meer aandacht te besteden aan de vertalingen.

Het onderzoek benadrukt de waarde van het gebruik van de eigen taal en wijst op de spanningen die kunnen ontstaan met andere belangen. Om consumenten in de EU te beschermen is het aantrekkelijk om aan producenten voor te schrijven dat overeenkomsten en etiketten in de lokale taal moeten worden opgesteld. Dit levert echter wel een extra drempel voor de interne handel op. De drempels voor handel en kosten voor producenten moeten worden afgewogen tegen het belang van consumenten. Het rapport adviseert dat de lidstaten en de EU zich hier van bewust moeten zijn en een goede afweging van deze verschillende belangen maken.