Ook voor EU-octrooi nauwere samenwerking in aantocht

Contentverzamelaar

Ook voor EU-octrooi nauwere samenwerking in aantocht

Nadat eerder dit jaar de EU besloot enkele EU-lidstaten verlof te geven tot nauwere samenwerking in echtscheidingszaken, maakt de EU zich nu op voor een tweede toepassing van nauwere samenwerking. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wil graag doorgaan met een EU-regeling voor octrooien. Een voorstel om met een beperkt aantal talen te gaan werken, wordt geblokkeerd door Spanje en Italië. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 10 december werd duidelijk dat een voldoende aantal lidstaten ook zonder deze lidstaten verder wil.

Voor de Europese Commissie is het EU-octrooi een essentieel onderdeel van de interne markt en de Innovatie Unie. Een voorstel daartoe werd al tien jaar geleden voor het eerst gedaan. Het voorstel van de Commissie is om de EU-octrooien vast te leggen in het Engels, Frans en Duits. Lidstaten die de octrooien naar hun eigen taal willen vertalen mogen dit doen, op eigen kosten. Met deze lijn zijn Spanje en Italië het niet eens.

Voortgang maken met het EU-octrooi is een van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen hebben elf lidstaten aangegeven nauwere samenwerking te willen aangaan op dit dossier. En dit aantal stijgt steeds verder nadat bekend werd dat deze weg zal worden ingeslagen.

Momenteel is de regeling voor nauwere samenwerking opgenomen in artikel 20 van het EU-Verdrag en artikel 328 van het EU-Werkingsverdrag. Voor nauwere samenwerking zijn minimaal negen lidstaten nodig. Deze aanpak biedt met name een uitkomst als een voorstel telkens wordt geblokkeerd door een minderheid in de Raad. Versterkte samenwerking mag alleen worden ingezet als laatste middel nadat gebleken is dat geen unanimiteit kon worden bereikt.

De Commissie heeft toegezegd op zeer korte termijn met een voorstel voor een machtigingsbesluit te komen. Vervolgens beslist de Raad met gekwalificeerde meerderheid over de nauwere samenwerking. Italië en Spanje kunnen dus op dat moment overstemd worden. Deze landen hebben aangekondigd de kwestie tijdens de komende Europese Raad aan de orde te stellen.

Update: lees hier het voorstel van de Commissie voor nauwere samenwerking.
Update 2: lees hier het machtigingsbesluit van de Raad om over te gaan tot nauwere samenwerking