Overzicht recente rechtspraak grondrechten

Contentverzamelaar

Overzicht recente rechtspraak grondrechten

Het Europees Parlement heeft een studie gepubliceerd over de belangrijkste trends in de rechtspraak van het EU-Hof en het EHRM over grondrechten in 2010 en 2011. Het EP heeft hierbij ook gekeken naar de gevallen waarin de beide hoven elkaar aanhalen in de rechtspraak. Zaken over immigratie en asiel zijn buiten de studie gelaten.

De studie bevat een groot aantal fiches van de arresten van EU-Hof en EHRM. Telkens is ook gekeken of de hoven elkaar aanhalen in hun uitspraken. In totaal haalde het EU-Hof het EHRM in deze periode aan in 58 arresten. Andersom haalde het Straatsburgs Hof het EU-Hof 12 keer.  Het EU-Hof haalt het EHRM het meest aan als het gaat om het recht op privacy (artikel 8 EVRM) en het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM). Voor het EHRM blijkt artikel 24 van het Handvest (rechten van kinderen) een bron die meerdere keren wordt aangehaald.

Klik hier voor de studie.