Overzicht recente rechtspraak over uitvoering en delegatie

Contentverzamelaar

Overzicht recente rechtspraak over uitvoering en delegatie

De rechters in Luxemburg geven in een aantal recente uitspraken verduidelijking over de mogelijkheid voor de Commissie om uitvoeringsregels of gedelegeerde regels vast te stellen. Een informatief overzicht van deze rechtspraak, opgesteld voor een vergadering over comitologie in Brussel, is nu ook beschikbaar via de ECER-website.

Wat heeft het EU-Hof precies vastgesteld in de Biocide-zaak over het verschil tussen uitvoering en delegatie? Wat is de ontwikkeling in de Europese rechtspraak op het gebied van uitvoering en delegatie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Hoe zit het met het verschil tussen ‘aanvullen’ en ‘wijzigen’ in het kader van gedelegeerde handelingen, zoals vastgesteld door het EU-Hof? Deze vragen worden beantwoord in het jurisprudentie-overzicht over uitvoering en delegatie.

In een Engelstalige notitie staan de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie van de afgelopen jaren op het gebied van uitvoering en delegatie. In deze belangrijke zaken geeft het EU-Hof richtsnoeren en uitleg aan de begrippen in de artikelen 290 VWEU (delegatie) en 291 VWEU (uitvoering).

Download de notitie “ Recent case law of the Court of Justice on delegated and implementing acts”.

Meer info:

Meer weten over uitvoering en delegatie? Bezoek de (vernieuwde) ECER pagina over dit onderwerp.

Daar vindt u ook antwoorden op beleidsmatige vragen over uitvoering en delegatie in de ICER Handleiding Delegatie en Comitologie. En voor vragen over de keuze tussen uitvoering en delegatie, kijk eens in de Richtsnoeren keuze ‘comitologie’ (uitvoering/delegatie). Beide documenten staat op bovengenoemde pagina.