Peilen Europese invloed op Nederlandse regels blijkt mogelijk

Contentverzamelaar

Peilen Europese invloed op Nederlandse regels blijkt mogelijk

De invloed van Europese regels op Nederlandse wetgeving is voor een groot deel te meten, zo blijkt uit onderzoek door het Asser Instituut. Het pilot-onderzoek, gericht op kwantitatieve meting, vergroot het inzicht in de verhouding tussen de Europese en de nationale wetgeving.

Het Asser Instituut deed het onderzoek in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het instituut onderzocht de beleidsterreinen onderwijs en milieu. Ten minste 6 procent van de Nederlandse wetgeving op het gebied van onderwijs blijkt te zijn beïnvloed door Europese regelgeving en rechtspraak. Bij milieu is dit ten minste 66 procent.

De opvatting dat 80 procent van de Nederlandse wetgeving uit Brussel komt, is met dit onderzoek teniet gedaan. Wat dit onderzoek aantoont is dat het weinig zinvol is om over de mate van invloed in meer algemene termen te spreken. De mate van invloed hangt namelijk zeer af van het specifieke beleidsterrein.

Het is dus mogelijk om de Europese invloed op de Nederlandse wetgeving kwantitatief te meten. Echter, niet alle cijfers die in het onderzoek worden gebruikt hebben dezelfde waarde. Sommige Europese regels waren immers veel ingrijpender in het Nederlandse beleid, dan andere. De interne markt heeft bijvoorbeeld veel effect gehad op de Nederlandse economie en daarmee ook op de Nederlandse wetgeving.

Het Asser Instituut kwam tot de conclusie dat er mogelijkheden bestaan om een permanente monitor in te stellen. De huidige regering laat een dergelijk besluit over aan het nieuwe kabinet. (Bron: persbericht BZ)

Lees hier de kamerbrief over het rapport over de EU-monitor