Praktijkcode betreffende desinformatie krijgt nader vorm

Contentverzamelaar

Praktijkcode betreffende desinformatie krijgt nader vorm

Met een groep nieuwe potentiële ondertekenaars van de praktijkcode kunnen- in goede samenwerking met de bestaande ondertekenaars – concrete stappen worden gezet om de nieuwe praktijkcode definitief vast te gaan stellen. Met inachtname van de aanbevelingen van de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten kan naar verwachting een sterk kader voor toezicht op basis van prestatie-indicatoren worden vastgesteld.

Medio november verwelkomde de Europese Commissie 16 nieuwe potentiële ondertekenaars die zich zowel aansluiten bij het opstellen van de versterkte Praktijkcode betreffende desinformatie (EN) als bij de 10 aanbevelingen (EN) van de tevens gepresenteerde Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA). Het geheel moet ertoe leiden om een sterk toezichtkader te maken op basis van de in mei 2021 gepubliceerde richtsnoeren van de Commissie. Onder de nieuwe ondertekenaars bevindt zich ook het Nederlandse bedrijf TNO.

De aanbevelingen van ERGA, waaronder een gedetailleerde analyse van het maandelijkse COVID-19 Monitoringsprogramma (EN) voor toezicht op desinformatie, moet gaan helpen om vorm te geven aan een robuust toezicht op de aangescherpte code. De Commissie geeft aan van de nieuwe ondertekenaars te verwachten dat zij sterk op de ERGA aanbevelingen zullen voortbouwen en ERGA bij het redactieproces betrekken, met name voor het onderdeel over het toezicht op de code. Door de bredere participatie bij de nieuwe praktijkcode verwacht de Commissie dat de code tot een doeltreffender instrument kan worden gemaakt in de strijd tegen desinformatie.

Meer informatie:

Nieuwsbericht (EN) Europese Commissie
ECER-bericht: Herziening Praktijkcode desinformatie wordt weer verder opgepakt (5 oktober 2021)
ECER-dossier: Digitalisering