President EU-Hof op de bres voor rechtsstaat in Polen

Contentverzamelaar

President EU-Hof op de bres voor rechtsstaat in Polen

Eerbiediging van de rechtsstaat betekent zowel in de EU-lidstaten als in de EU niet meer en niet minder dan eerbiediging van rechterlijke beslissingen. Dat geldt met name in gevallen waarin een gerecht zich niet uitspreekt ten gunste van de zittende politieke meerderheid van het moment. Het EU-Hof staat pal voor de onafhankelijkheid van de nationale rechters. Die onafhankelijkheid is een voorwaarde om prejudiciƫle vragen te kunnen stellen aan het EU-Hof. Onafhankelijkheid is ook een voorwaarde voor het mechanisme van wederzijds vertrouwen in elkaars beslissingen, bijvoorbeeld bij de tenuitvoerlegging van Europese Aanhoudingsbevelen. Dat is de boodschap van Koen Lenaerts, President van het EU-Hof, in een lezing voor het Poolse Hooggerechtshof voor bestuurszaken.

De oorspronkelijke Engelse tekst van de lezing en de Nederlandse ECER-vertaling ervan zijn beschikbaar in de rechterkolom.