Prioriteiten Nederlands voorzitterschap Benelux

Contentverzamelaar

Prioriteiten Nederlands voorzitterschap Benelux

Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zich richten op drie overkoepelende thema’s, te weten de duurzame economische ontwikkeling, de waarborging van grensoverschrijdende veiligheid, en de samenwerking met andere landen en regio’s. Dat schrijft de minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Kamer.

Per 1 januari 2020 heeft Nederland het jaarlijks roterende voorzitterschap van de Benelux Unie van Luxemburg overgenomen.

Binnen de Benelux Unie ( http://www.benelux.int/) werken België, Nederland en Luxemburg intergouvernementeel nauw samen op de terreinen Economie & interne markt (inclusief duurzame ontwikkeling) en Veiligheid & samenleving (justitie en binnenlandse zaken). De samenwerking tussen de drie landen krijgt over het algemeen concreet vorm in (hoog)ambtelijke werkgroepen.

Daarnaast beschikt de Benelux over eigen juridische instrumenten waarmee België, Nederlanden Luxemburg grensoverschrijdende vraagstukken van lokale autoriteiten of uitvoerende diensten op een juridisch eenduidige manier kunnen aanpakken.

Met name in de grensgebieden is de afgelopen jaren zichtbaar geworden dat de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg op allerlei terreinen intensiever wordt. Grensoverschrijdende initiatieven, zoals de totstandkoming van het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port rond Gent, Vlissingen en Terneuzen, leiden tot verdere ontwikkeling van het grensgebied en hebben baat bij de juridische «gereedschapskist» van de Benelux.

De nauwere samenwerking leidt er ook toe dat de verschillen tussen België, Nederland en Luxemburg zich steeds duidelijker manifesteren. Het is hierbij van belang dat de Benelux Unie vanwege haar kennis, instrumentarium en expertise betrokken wordt in het vinden van grensoverschrijdende oplossingen. Dat biedt niet alleen voordelen bij concrete belemmeringen in de grensgebieden, maar helpt ook de interne markt te vervolmaken en kan daardoor als goed voorbeeld dienen voor de aanpak van grensoverschrijdende kwesties in de rest van de Europese Unie. Artikel 350 van het EU-Werkingsverdrag zorgt er namelijk voor dat er geen beletsel bestaat voor verdere integratie binnen de Benelux Unie.

Voor Nederland is het van belang dat de Benelux-samenwerking zich blijft richten op resultaten die het dagelijks leven van burgers en bedrijven direct verbeteren. Op deze manier laten we zien dat de Benelux meer dan 75 jaar na de oprichting nog altijd relevant is, aldus het kabinet.

Meer informatie: