Programma Trio-voorzitterschap Duitsland, Portugal en Slovenië

Contentverzamelaar

Programma Trio-voorzitterschap Duitsland, Portugal en Slovenië

Het komende half jaar bekleedt Duitsland het voorzitterschap van de Raad van de EU. Om de overgang van het voorzitterschap van achtereenvolgens Duitsland, Portugal en Slovenië zo soepel mogelijk te laten verlopen, presenteren de drie landen een gezamenlijk “trioprogramma”. Dit programma beslaat een periode van achttien maanden, tot eind 2021.

De overkoepelende prioriteit van het trioprogramma is robuust herstel van de Europese economie in het licht van de COVID-19 pandemie. Bij het uitvoeren van het trioprogramma zijn de volgende beginselen als leidend aangemerkt: het ondersteunen van eenheid tussen lidstaten, loyale samenwerking, respect voor subsidiariteit en proportionaliteit en het promoten van multi-level governance.

Het programma bevat de volgende actiepunten:

I. Bescherming burgers en vrijheden

  • Digitale transformatie

Het bewerkstelligen van een transparante en Europa-brede digitale transformatie die de mensenrechten respecteert en de burgers beschermt tegen kwaadaardige cyberactiviteiten en desinformatie. Het boeken van digitale vooruitgang op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën en gezondheid. Versterking en handhaving van de digitale soevereiniteit met betrekking tot digitalisering en kunstmatige intelligentie als belangrijkste technologie van de toekomst. Actief vormgeven aan de toekomst van werk, ook met betrekking tot de digitalisering, en meer doen om de uitvoering van de Europese pijler van de sociale rechten te waarborgen.

  • Migratie

Het vinden van alomvattende, permanente en crisisbestendige oplossingen voor migratie. Meer doen tegen illegale migratie en mensenhandel. Aanpakken van de onderliggende oorzaken van (gedwongen) migratie en ontheemding.

II. Economische ontwikkelingen: een Europees model voor de toekomst

  • Interne markt

Verdere bevordering van de Europese technologische en industriële soevereiniteit en een veerkrachtige en concurrerende interne markt. Zorgen voor een effectieve en eerlijke uitvoering, toepassing en handhaving van de regels van de interne markt. Hierbij horen een level playing field, eerlijke en doeltreffende belastingheffing en het verbeteren van de EU’s strijd tegen witwaspraktijken. Bevordering van een open, ambitieuze, eerlijke, duurzame en op regels gebaseerde handel.

  • Investeringen

Versterking van het industriële concurrentievermogen in Europa en waarborging van een stabiel investeringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Vaststellen van strategische waardeketens, industrie en belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Verdieping van de Economische en Monetaire Unie, en de financiële sector betrekken in het digitale tijdperk.

III. Een klimaatneutraal, vrij en sociaal Europa

  • Klimaat

Investeren in een innovatieve, duurzame en slimme economische transformatie die alle regio's omvat, en het versterken van hun concurrentievermogen. Bouwen aan een klimaatneutraal en groen Europa en het bereiken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) en de doelstellingen van de Green Deal van de EU.

  • Rechtvaardig en sociaal Europa

Het behoud van een rechtvaardig en sociaal Europa en bevordering van de belangen en waarden van Europa in de wereld. Bevordering van de sociale samenhang, de rechtsstaat, gelijkheid, mensenrechten en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de lessen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn geleerd.

IV. Europese belangen en waarden wereldwijd

  • Veiligheid

Het bevorderen van de Europese waarden op internationaal niveau, samen met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid: Het uitbreidingsproces naar de Westelijke Balkan voortzetten, een ambitieus nabuurschapsbeleid ten aanzien van het Oosten en het Zuiden voeren en de samenwerking met Afrika versterken. Het onderhouden van internationale betrekkingen en het verder onderzoeken van het Europese defensiebeleid en de Europese defensiebetrekkingen.