Projectontwikkelaar moet verboden staatssteun terugbetalen aan Leidschendam-Voorburg

Contentverzamelaar

Projectontwikkelaar moet verboden staatssteun terugbetalen aan Leidschendam-Voorburg

Volgens de Europese Commissie zijn enkele tegemoetkomingen aan projectontwikkelaar Schouten-de Jong Bouwfonds in strijd met de EU-staatsteunregels. Het bouwfonds zal 6,9 miljoen euro met rente moeten terugbetalen.

Het bouwfonds kreeg de steun van een publiek-privaat partnerschap (“PPP”), bestaande uit de Nederlandse gemeente Leidschendam-Voorburg en SJB. De belangrijkste opdracht van het PPP was om een gebied bouwrijp te maken waarop de bouwgrond aan particuliere bedrijven, waaronder SJB, verkocht zou worden. Deze bedrijven zouden de bouwfase voor hun rekening nemen. De grondprijs en grondexploitatiebijdragen werden overeengekomen in 2004, maar kwamen door vertraging en de krimpende woningmarkt onder druk te staan. Hierop werd de overeengekomen verkoopprijs voor bouwgronden verlaagd en overeengekomen bijdragen voor SJB kwijtgescholden voor een bedrag van 6,9 miljoen euro.

Volgens de Commissie leverde deze maatregel het bouwfonds een duidelijk economisch voordeel op ten opzichte van zijn concurrenten. Door de maatregelen nam de gemeente het risico van een krimpende woningmarkt over, terwijl volgens de Commissie het bouwfonds dit risico had moeten dragen. De concurrentiepositie van SJB werd hierdoor versterkt ten opzichte van andere projectontwikkelaars, die ook te maken hadden met een krimpende markt. Om de concurrentieverstoring weg te nemen, die de onverenigbare staatssteun met zich meebracht, moet het bouwfonds de steun nu met rente terugbetalen.

Klik hier voor meer informatie.