Publicatie eerste gezamenlijke jaarverslag over het actieplan voor militaire mobiliteit van Commissie en Hoge Vertegenwoordiger

Contentverzamelaar

Publicatie eerste gezamenlijke jaarverslag over het actieplan voor militaire mobiliteit van Commissie en Hoge Vertegenwoordiger

Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en toont aanzienlijke vooruitgang met de verbetering van de militaire mobiliteit. Nauwe samenwerking tussen de Europese Dienst voor extern optreden, met inbegrip van de militaire staf van de EU, het Europees Defensieagentschap en de Europese Commissie heeft volgens het verslag tot verschillende tastbare resultaten geleid.

De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger hebben op 20 november 2023 hun eerste gezamenlijke jaarlijkse voortgangsverslag over de uitvoering van het Actieplan voor militaire mobiliteit 2.0 uit november 2022 goedgekeurd.

Het verslag benoemt onder meer de volgende resultaten:
In het kader van de Europese interconnectiefaciliteit is in mei 2023 een derde uitnodiging tot het indienen van voorstellen gepubliceerd, met een budget van 790 miljoen euro voor vervoersinfrastructuurprojecten voor tweeërlei gebruik. De Europese Commissie evalueert momenteel meer dan 100 ontvangen aanvragen en zal begin volgend jaar een beslissing nemen over de toewijzing van het budget.

De militaire eisen zijn herzien om rekening te houden met de lessen die zijn getrokken uit de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en omvatten nu nieuwe eisen voor logistieke platforms en infrastructuur voor de brandstofbevoorradingsketen om ervoor te zorgen dat ze grootschalige militaire operaties en militaire activiteiten effectief kunnen ondersteunen, en criteria voor de evaluatie van voorstellen voor infrastructuurprojecten voor tweeërlei gebruik.

De Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) organiseerde in juni in Zweden de eerste jaarlijkse workshop voor deskundigen over militaire mobiliteit, met vertegenwoordigers van EU-lidstaten, EU-instellingen en de NAVO. Denemarken ondertekende twee technische overeenkomsten met het Europees Defensieagentschap (EDA). Nederland heeft, als coördinator van het project, na een positief besluit van de Raad in november 2022 het Verenigd Koninkrijk uitgenodigd om deel te nemen aan het militaire mobiliteitsproject van PESCO, naast de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen. Daarnaast heeft Duitsland, als coördinator van het project, na een positief besluit van de Raad in februari 2023 Canada uitgenodigd om deel te nemen aan het PESCO Network Logistical Hubs project.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Buitenlands en Veiligheidsbeleid

ECER-dossier: PESCO