Raad akkoord met EU-blauwdruk voor kritieke infrastructuur

Contentverzamelaar

Raad akkoord met EU-blauwdruk voor kritieke infrastructuur

Omdat verstoringen van kritieke infrastructuur gevolgen kunnen hebben in een groot aantal EU-lidstaten, heeft de Raad een aanbeveling aangenomen over een blauwdruk ter coördinatie van de respons op EU-niveau op verstoringen van kritieke infrastructuur van aanzienlijk grensoverschrijdend belang.

Het gaat om de Aanbeveling van de Raad van 25 juni 2024 betreffende een blauwdruk om de respons op Unieniveau op verstoringen van kritieke infrastructuur van aanzienlijk grensoverschrijdend belang te coördineren. De aanbeveling is op 5 juli 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De aanbeveling voorziet in een EU-blauwdruk voor kritieke infrastructuur. Doel van de blauwdruk is het gedeelde situationeel bewustzijn van de oorsprong en de gevolgen van een incident te bevorderen, de coördinatie van de overheidscommunicatie te versterken, en te zorgen voor een doeltreffende respons.

De blauwdruk bevat verschillende aanbevolen maatregelen, zoals informatie-uitwisseling, coördinatie met andere crisis- en noodmechanismen van de EU, uitwisselingen over het communiceren als overheid, publicatie van verslagen over incidenten, en technische ondersteuning door andere lidstaten of relevante EU-instellingen aan de getroffen lidstaten.

Belangrijk is dat lidstaten waarin een incident met kritieke infrastructuur van aanzienlijk grensoverschrijdend belang heeft plaatsgevonden relevante informatie daarover delen met het roulerende voorzitterschap van de Raad en met de Europese Commissie.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Commissie presenteert een voorstel voor een Raadsaanbeveling inzake een blauwdruk voor kritieke infrastructuur (7 september 2023)