Raad akkoord met richtlijn voor banken in problemen

Contentverzamelaar

Raad akkoord met richtlijn voor banken in problemen

De Raad heeft ingestemd met een ontwerprichtlijn voor het herstel of de afwikkeling van financiële instellingen wanneer deze in de problemen zijn geraakt. De richtlijn zorgt ervoor dat nationale autoriteiten worden uitgerust met instrumenten om bankencrises te voorkomen en banken – indien nodig - op een verantwoorde wijze af te wikkelen. De richtlijn probeert het risico van afwenteling op de belastingbetaler te minimaliseren. Het Europees Parlement is nu aan zet.

Volgens het voorstel moeten financiële instellingen herstelplannen maken waarin uiteen wordt gezet welke maatregelen zij zullen nemen als hun financiële positie significant verslechtert. Deze maatregelen zouden kunnen bestaan uit de verkoop van bedrijfsonderdelen en het scheiden van goed vermogen van slecht vermogen. Nationale autoriteiten moeten ook preventieve plannen opstellen waarin staat welke acties zij zullen ondernemen indien een instelling in dergelijke financiële problemen geraakt. De autoriteiten mogen ook speciale managers aanwijzen bij de instelling om problemen direct op te lossen.

Met het zgn. bail-in instrument kunnen autoriteiten aandelen en schuldpapieren van obligatiehouders omzetten naar eigen vermogen van de bank indien deze dreigt om te vallen. Als dit onvoldoende is, dan kunnen ook spaartegoeden van boven €100.000 worden belast. Spaartegoeden die onder het garantiestelsel vallen worden echter niet belast. Deze bail-in kan oplopen tot 8% van de verplichtingen van de financiële instelling. Degenen die eerder profiteerden van de risico’s die de bank nam worden dus als eerste aangeslagen.

Als de bank niet gered kan worden door de bail-in, kan een beroep worden gedaan op het “Resolutiefonds” dat de lidstaten moeten opzetten. Financiële instellingen binnen een lidstaat zullen aan dit nationale fonds, proportioneel aan hun omvang, een jaarlijkse bijdrage moeten leveren. De bijdrage van het Resolutiefonds bij de redding van een bank is maximaal 5% van haar verplichtingen.

Een zgn. bail-out door de belastingbetaler komt pas in zicht in het uiterste geval, als de bank niet kan worden gered door de bail-in en het Resolutiefonds.

Met de ontwerprichtlijn wordt invulling gegeven aan verplichtingen die zijn aangegaan binnen de G20. De voorzitter van de Raad van ministers zal nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement. Deze kan de richtlijn in eerste lezing aannemen voor het einde van dit jaar.

 

 

Persbericht Raad van ministers (.pdf).

Bericht EU Observer.

Bericht op rijksoverheid.nl