Raad beoordeelt de voortgang van EU-lidstaten bij het nakomen van hun PESCO-verbintenissen

Contentverzamelaar

Raad beoordeelt de voortgang van EU-lidstaten bij het nakomen van hun PESCO-verbintenissen

Op 13 november 2023 heeft de Raad een aanbeveling vastgesteld waarin de voortgang wordt beoordeeld die de deelnemende EU-lidstaten hebben geboekt bij het nakomen van de verbintenissen die zij in het kader van de Permanente gestructureerde samenwerking op defensiegebied (PESCO) zijn aangegaan. De aanbeveling is vastgesteld naar aanleiding van een evaluatie van het jaarverslag van de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Besluit 2017/2315 (hierna: het PESCO-besluit) voorziet in de instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en de lijst van EU-lidstaten die daaraan deelnemen. Op dit moment opereren 26 EU-lidstaten onder de vlag van PESCO. Het doel van PESCO is om meer defensiesamenwerking te creƫren tussen de EU-lidstaten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in verschillende projecten waaraan verschillende EU-lidstaten deelnemen (zie voor een actuele lijst met projecten de website van PESCO).

In het PESCO-besluit is vastgelegd dat de Raad besluiten neemt en aanbevelingen doet ter evaluatie van de bijdragen van de deelnemende EU-lidstaten om te voldoen aan de overeengekomen verbintenissen overeenkomstig het in artikel 6 van het PESCO-besluit beschreven mechanisme. In artikel 6, lid 3, van het PESCO-besluit is bepaald dat de Raad op basis van het jaarlijkse verslag van de Hoge Vertegenwoordiger van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) over de PESCO eenmaal per jaar evalueert of de deelnemende EU-lidstaten nog steeds voldoen aan de verdergaande verbintenissen bedoeld in artikel 3 van het PESCO-besluit.

Op 25 juli 2023 heeft de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zijn jaarverslag over de stand van zaken bij de uitvoering van de PESCO verstrekt aan de Raad. De Raad heeft op basis van dit jaarverslag een evaluatie verricht. Op 13 november 2023 heeft de Raad een aanbeveling vastgesteld waarin de voortgang wordt beoordeeld die de deelnemende EU-lidstaten hebben geboekt bij het nakomen van de verbintenissen die zij in het kader van de PESCO zijn aangegaan.

Meer informatie: