Raad en Europees Parlement bereiken een voorlopig akkoord over de verordening betreffende niet voor de weg bestemde mobiele machines

Contentverzamelaar

Raad en Europees Parlement bereiken een voorlopig akkoord over de verordening betreffende niet voor de weg bestemde mobiele machines

Op 21 februari 2024 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de verordening inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op niet voor de weg bestemde mobiele machines die aan het verkeer op de openbare weg deelnemen. De verordening voorziet in geharmoniseerde verkeersveiligheidseisen voor zelfrijdende machines (o.a. oogstmachines, bulldozers) die aan het verkeer op de openbare weg moeten deelnemen en die tot nu toe door de EU-lidstaten werden gereguleerd.

Op 30 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening om de voorschriften voor het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines op de openbare weg in de EU te harmoniseren (zie het ECER-bericht over het voorstel). De (voorgestelde) verordening vervolledigt het EU-rechtskader voor niet voor de weg bestemde mobiele machines, dat tot nu toe bepaalde geharmoniseerde regels omvatte, zoals Richtlijn 2006/42/EG, Richtlijn 2014/30/EU en Verordening (EU) 2016/1628.

Op 21 februari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over de voorgestelde verordening. Het voorlopige akkoord omlijnt het toepassingsgebied van de verordening op een aantal belangrijke punten, zoals de soorten mobiele machines in kwestie, de gevallen waarin EU-lidstaten het verkeer van bepaalde machines kunnen beperken of de productiedrempel die producenten vrijstelt van het aanvragen van EU-typegoedkeuring.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Vervoer
  • ECER-bericht - Commissie presenteert een voorstel om het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines op de openbare weg te vergemakkelijken (5 april 2023)
  • Persbericht van de Raad