Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig politiek akkoord over voorstel voor een cybersolidariteitsverordening

Contentverzamelaar

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig politiek akkoord over voorstel voor een cybersolidariteitsverordening

De cybersolidariteitsverordening zal de solidariteit op EU-niveau versterken om cyberbedreigingen en -incidenten beter te detecteren, erop voorbereid te zijn en erop te reageren. De verordening voorziet in de instelling van een Europees waarschuwingssysteem voor cyberbeveiliging, een noodmechanisme voor cyberbeveiliging en een Europees mechanisme voor de evaluatie van cyberbeveiligingsincidenten.

Het gebruik van en de afhankelijkheid van informatie- en communicatietechnologieën zijn volgens de Commissie fundamentele aspecten geworden in alle sectoren van economische activiteit. Dit toenemende gebruik en de afhankelijkheid van digitale technologieën verhoogt de blootstelling aan cyberbeveiligingsincidenten en de mogelijke gevolgen daarvan. Tegelijkertijd worden de lidstaten volgens de Commissie geconfronteerd met toenemende cyberbeveiligingsrisico’s en een algemeen complex dreigingslandschap, met een duidelijk risico van een snelle spill-over van cyberincidenten van de ene lidstaat naar de andere.

In de EU-strategie inzake cyberbeveiliging (2020) werd de oprichting van een Europees cyberschild aangekondigd, waarbij de capaciteit voor het opsporen van cyberdreigingen en het delen van informatie in de EU zou worden versterkt door middel van een federatie van nationale en grensoverschrijdende Security Operation Centers (SOC’s). In de gezamenlijke mededeling over cyberdefensie (2022) werd de toezegging opgenomen dat de Commissie een voorstel zou voorbereiden voor een EU-solidariteitsinitiatief op het gebied van cyber. Op 18 april 2023 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd voor een cybersolidariteitsverordening (zie het ECER-bericht over het voorstel). Met het voorstel werd uitvoering gegeven aan de EU-strategie inzake cyberbeveiliging en werd tegemoet gekomen aan de toezegging uit de gezamenlijke mededeling over defensie.

Na onderhandelingen over het voorstel bereikten de Raad en het Europees Parlement op 6 maart 2024 een voorlopig politiek akkoord over de cybersolidariteitsverordening. U kunt het Persbericht van de Raad en het Persbericht van de Commissie raadplegen voor meer informatie over het voorlopige politieke akkoord.

Meer informatie: