Raad geeft richtsnoeren voor Brexit-onderhandelingen

Contentverzamelaar

Raad geeft richtsnoeren voor Brexit-onderhandelingen

De Raad Algemene Zaken heeft de Commissie gemachtigd te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk over het vertrek van dit land uit de EU en Euratom. Daarvoor zijn gedetailleerde onderhandelingsrichtsnoeren vastgesteld. De rechten van de burgers van de EU en het VK na de Brexit zullen voorop staan, evenals de financiële afwikkeling van de Britse verplichtingen en de situatie van Ierland, waarmee het VK een open grens heeft. De onderhandelingsdocumenten zullen zoveel mogelijk openbaar zijn.

Institutioneel

Over Brexit kwesties besluiten de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad van regeringsleiders zonder het VK. Die samenstelling heet voortaan Raad Algemene Zaken (artikel 50) en Europese Raad (artikel 50). Ook is een ad hoc raadswerkgroep (artikel 50) ingesteld die de Raad (artikel 50) en Coreper (artikel 50) in het kader van Brexit bijstaat. Artikel 50 EU-Verdrag is de bepaling die het vertrek van een lidstaat uit de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) regelt.

 

Europese Raad: onderhandelingskader

Op 29 april keurden de leiders van de EU-27 in de Europese Raad (artikel 50), unaniem de richtsnoeren voor de komende brexit­gesprekken goed. Deze vormen het onderhandelings­kader en bevatten de algemene EU-standpunten en -beginselen.

 

Commissie: Aanbeveling onderhandelingen

Op basis van deze richtsnoeren heeft de Commissie op 3 mei een aanbeveling gedaan aan de Raad om te onderhandelen met te Verenigd Koninkrijk aan de hand van gedetailleerde richtsnoeren .

 

Raad: mandaat Commissie

De Raad Algemene Zaken (artikel 50) heeft vervolgens op 22 mei de Commissie gemachtigd de onderhandelingen met het VK te openen en de richtsnoeren voor de onderhandelingen vastgesteld. De onderhandelingsrichtsnoeren zijn bedoeld voor de eerste fase van de onderhandelingen. De richtsnoeren gaan daarom vooral over een aantal kwesties die in deze fase als essentieel worden beschouwd voor een ordelijke terugtrekking van het VK. Behalve rechten van burgers, de financiën, de Ierse grens, moeten in het terugktrekkingsakkoord ook bepalingen komen over de situatie van in de handel gebrachte waren, de afwikkeling van lopende administratieve en juridische procedures en de geschillenbeslechting over het akkoord.
De onderhandelingsrichtsnoeren kunnen zo nodig in de loop van de onderhandelingen worden gewijzigd en aangevuld, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen van de richtsnoeren van de Europese Raad.

 

Openbaarheid van de onderhandelingsdocumenten van de EU

Het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), in EU‑27-samenstelling, heeft op 17 mei de leidende beginselen voor transparantie in de brexit-onderhandelingen vastgesteld. Die beginselen zullen doeltreffend publiek toezicht op de komende onderhandelingen, waarvoor geen precedent bestaat, vergemakkelijken. Alle onderhandelingsdocumenten van de onderhandelaar voor de EU (de Commissie) die met de Raad, het Europees Parlement en het Verenigd Koninkrijk worden gedeeld, zullen openbaar worden gemaakt, binnen de grenzen van het EU-recht. De voorschriften inzake transparantie en toegang van het publiek tot documenten zullen gelden voor alle documenten in het kader van de brexit-onderhandelingen.

 

Meer info: