Raad richt Diplomatieke Academie van de EU op

Contentverzamelaar

Raad richt Diplomatieke Academie van de EU op

De Diplomatieke Academie van de EU zal onderwijs en opleiding op het gebied van het externe optreden van de EU bieden aan diplomaten van de lidstaten en personeelsleden van de EU-instellingen die werkzaam zijn op het gebied van externe betrekkingen. Het doel is om een gemeenschappelijk begrip van de rol van de EU in de wereld te ontdekken en te bevorderen, beste praktijken met betrekking tot het voeren van de diplomatie van de EU te verspreiden en de geest van een ‘Europees diplomatiek korps’ te consolideren.

Het gaat om Besluit (GBVB) 2024/1472 van de Raad betreffende een diplomatieke academie van de Europese Unie. Het besluit is op 22 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De Diplomatieke Academie zal uiteindelijk bijdragen aan het creëren van een kritische massa van Europese diplomaten die een beter begrip hebben van de beginselen, doelstellingen, waarden, belangen en de mondiale rol van de EU, en die in staat zijn om doeltreffend op te treden, of ze nu in Brussel, in EU-delegaties of binnen hun nationale structuren zijn gestationeerd, bij het behandelen van EU-aangelegenheden en het aanpakken van haar strategische uitdagingen.

De onderwijs- en opleidingsactiviteiten zullen worden uitgevoerd in partnerschap met het Europacollege, een gerenommeerd instituut met langdurige ervaring in onderwijs en opleiding op het gebied van het externe optreden van de EU, voor de periode van vier academische jaren van 2024-2025 tot 2027-2028.

De Diplomatieke Academie zal werken onder de verantwoordelijkheid van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en zal worden aangestuurd door een stuurcomité bestaande uit één vertegenwoordiger per lidstaat, plus vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van het opleidingsprogramma voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 moet dekken, bedraagt iets meer dan 1,7 miljoen euro.

Meer informatie: