Raad wil uniforme nummering van nationale jurisprudentie

Contentverzamelaar

Raad wil uniforme nummering van nationale jurisprudentie

In het kader van de ruimte voor vrijheid veiligheid en recht is het van belang dat de EU-lidstaten elkaars recht kennen. Jurisprudentie van nationale rechters is uiteraard zeer belangrijk is dit kader. Daarom wil de Raad dat de lidstaten op vrijwillige basis de identificatiecodes van jurisprudentie uniformeren door middel van de ‘European Case Law Identifier’ (ECLI). Dat blijkt uit conclusies die de Raad heeft vastgesteld.

De Raad acht een centrale Europese databank voor jurisprudentie ongewenst. Maar er moet volgens de Raad wel een gemeenschappelijk systeem van identificatie van rechterlijke uitspraken komen. Met die gemeenschappelijke nummering zou het voor burgers en bedrijven makkelijker worden om databases, zoals in Nederland op rechtspraak.nl, te doorzoeken. Er komt een ECLI-website, een onderdeel van het E-justitie portaal.

De European Case Law Identifier bestaat uit vijf delen:

- de afkorting ECLI

- de code van het land.

- de afkorting van de benaming van het hof of de rechtbank

- het jaar van de beslissing, in vier cijfers.

- Een uniek rangtelwoord.