Rapport Europese Rekenkamer concludeert dat niet alle investeringen in plattelandsontwikkeling duurzaamheid opleveren

Contentverzamelaar

Rapport Europese Rekenkamer concludeert dat niet alle investeringen in plattelandsontwikkeling duurzaamheid opleveren

De Europese Commissie heeft sinds 2007 meer dan 25 miljard euro aan middelen voor plattelandsontwikkeling uitgegeven. Dit geld was bedoeld om de plattelandseconomie van de EU te diversifiëren en de infrastructuur in plattelandsgebieden te verbeteren. Het succes van deze maatregelen verschilde echter aanzienlijk per lidstaat en sector, stelt de Europese Rekenkamer (ERK) in een gepubliceerd speciaal verslag. Zo zijn zwakke economische prestaties en onrechtmatig particulier gebruik van invloed op de duurzaamheid en levensvatbaarheid van projecten op het gebied van plattelandstoerisme die de EU heeft gefinancierd.

Het gaat om het rapport van de ERK van 20 juni 2022 getiteld Speciaal verslag 12/2022: Duurzaamheid bij plattelandsontwikkeling: de meeste projecten blijven operationeel gedurende de vereiste periode, maar er zijn mogelijkheden om langduriger resultaten te boeken

Het rapport van de ERK beveelt de Europese Commissie aan om informatie te delen over de beste manieren om middelen doeltreffender aan levensvatbare projecten te verstrekken. Ook is het advies om het risico op herbestemming van projecten voor particulier gebruik te beperken en het potentieel van grote databanken te benutten.

Uit het rapport blijkt dat de EU aanzienlijk heeft geïnvesteerd in maatregelen om de plattelandseconomie minder afhankelijk te maken van land- en bosbouw, om banen te behouden en te creëren, en om de infrastructuur in plattelandsgebieden te verbeteren. Door de EU gefinancierde projecten in deze gebieden moeten ook duurzaam zijn. Het rapport van de ERK concludeert dat de EU meer moet doen om projecten te bevorderen die dankzij EU-steun langdurige voordelen opleveren en kosteneffectief zijn .

Meer informatie
Persbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Landbouw
ECER-dossier: Begroting