REACH: Commissie waarschuwt bedrijven

Contentverzamelaar

REACH: Commissie waarschuwt bedrijven

De Commissie wil dat bedrijven de door hun gebruikte chemische stoffen vóór 1 december 2008 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen laten preregistreren. Er wordt gevreesd dat niet alle bedrijven zich dit voldoende realiseren. Velen zullen denken dat de REACH- verordening niet op hen van toepassing is, omdat zij niet tot de chemische sector behoren. Daarom verzoekt de Commissie de autoriteiten van de lidstaten om medewerking.

De preregistratie geldt voor alle in de EU gevestigde bedrijven die chemische stoffen in de EU vervaardigen of invoeren, als de hoeveelheid ten minste 1 ton per jaar bedraagt. Bedrijven die preregistreren, kunnen het volledige registratiedossier pas in 2010, 2013 of 2018 in te dienen. Indien het Europees Agentschap voor chemische stoffen geen registratie ontvangt zal dit het einde van de vervaardiging of invoer van de stof voor dat bedrijf betekenen. Tussen juni 2008 en december 2008 verwacht de Commissie de preregistratie van 30.000 stoffen.

De Commissie vraagt de autoriteiten van de lidstaten, het bedrijfsleven, en andere belanghebbenden daarom alle betrokken bedrijven op hun verplichtingen te wijzen.