Rechters Karlsruhe geven eind juni 2009 oordeel

Contentverzamelaar

Rechters Karlsruhe geven eind juni 2009 oordeel

Het Bundesverfassungsgericht, het constitutionele hof van Duitsland, zal op 30 juni 2009 uitspraak doen over de verenigbaarheid van het Verdrag van Lissabon met de Duitse grondwet. Volgens de Duitse media zal het oordeel in het voordeel van het Verdrag uitvallen, maar wel onder strenge voorwaarden.

Het beroep is ingesteld door Bundestaglid Peter Gauweiler (CSU), die van mening is dat de Bundestag buiten spel kan worden gezet door het Verdrag van Lissabon. De verwachting van de Frankurter Allgemeine Zeitung is dat de rechters met name op dit punt in zullen gaan, en zware criteria zullen stellen aan de bevoegdheidsoverdracht aan de EU. Uiteindelijk zal dit volgens deze krant de ratificatie door Duitsland van het Verdrag van Lissabon niet in de weg staan.

Volgens de krant zullen ‘de rechters willen garanderen dat uitbreiding van de bevoegdheden van de EU niet zonder de instemming van de Bundestag kan plaatsvinden’. Een voorbeeld hiervoor is de discussie die tijdens deze rechtszaak is gevoerd over de bevoegdheden van de EU op het gebied van het strafrecht. Verwacht mag worden dat in het oordeel principiële overwegingen zullen staan over het (voortaan) in acht nemen van Duitse strafrechtelijke principes, aldus het commentaar.

Een oordeel van het Bundesverfassungsgericht dat in het voordeel van het Verdrag van Lissabon uitpakt zal de druk op andere lidstaten die het Verdrag (nog) niet hebben geratificeerd verhogen (Ierland, Tsjechië en Polen). Tijdens de Europese Raad van 18 en 19 juni 2009 zal er naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid komen over de mogelijke Ierse ratificatie van het Verdrag. De juridische garanties waar de Ieren om hebben gevraagd staan op de agenda. Het doel is om na de zomer een nieuw referendum te houden in Ierland.