Reflectiegroep over verandering van de EU: ‘yes we can’

Contentverzamelaar

Reflectiegroep over verandering van de EU: ‘yes we can’

Volgens de reflectiegroep over de toekomst van de Europese Unie onder leiding van ex-premier van Spanje Felipe Gonzáles kan de EU de grote uitdagingen van de toekomst aan, als er maar goed wordt samengewerkt. Het rapport over ‘project Europa 2030’, in opdracht van de Europese Raad, is op 8 mei 2010 in ontvangst genomen door ER-voorzitter Herman van Rompuy. De Nederlandse architect Rem Koolhaas maakt ook deel uit van de reflectiegroep.

Het rapport begint met de opmerking dat niet alle leden het met alle aanbevelingen in het rapport eens zijn. Desalniettemin (en paradoxaal) zijn de leden het erover eens: toekomstige uitdagingen kunnen enkel het hoofd geboden worden indien alle burgers zich kunnen scharen achter een nieuw gemeenschappelijk doel, dat moet worden vastgesteld op basis van de behoeften van de huidige tijd. Doen we dat niet, dan worden we uiteindelijk een steeds onbelangrijker westelijk schiereiland van het vasteland van Azië, aldus de reflectiegroep. .

Volgens de reflectiegroep is het doel voor 2030: een zeer concurrerende en houdbare sociale markteconomie om de sociale cohesie te handhaven en de klimaatverandering te bestrijden.

De belangrijkste aanbevelingen voor de EU:

  • hervormingen doorvoeren in de werking van en het toezicht op onze financiële instellingen.
  • versterking van de economische governance.
  • uitvoering geven aan een gemeenschappelijk energiebeleid.
  • een leidende rol spelen bij de bestrijding van de klimaatverandering.
  • de arbeidsmarkt hervormen en praktijken op het gebied van ondernemingsbestuur moderniseren.
  • een betere coördinatie op belastinggebied.
  • sterkere rol voor de Europese Raad en de Eurogroep.

Enkele opmerkelijke plannen:

  • een koolstofbelasting
  • een Europees centrum voor goede politiepraktijken
  • arbeidsmarkt voor 50- tot 70-jarigen tot stand brengen.