Reshuffle EP-leiding

Contentverzamelaar

Reshuffle EP-leiding

Nadat vorige week al een nieuwe voorzitter, ondervoorzitters en questoren werden verkozen door het Europees Parlement, werd deze week ook bepaald welke EP-leden de verschillende vaste commissies in het EP gaan voorzitten. Hiermee heeft het EP een flinke 'shuffle' ondergaan. Er zijn geen Nederlandse EP-leden op een vaste voorzitterspost.

Een aantal Nederlandse EP-leden werd wel verkozen als vice-voorzitter van een vaste commissie:

  • Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, D66) werd verkozen als vice-voorzitter van de ENVI-commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid)
  • Sophie in 't Veld (ALDE, D66) werd gekozen as vice-voorzitter van de LIBE-commissie (burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken)
  • Peter van Dalen (ECR, Christenunie) werd gekozen als vice-voorzitter van de TREN-commissie (transport en toerisme).

De Commissies zijn belangrijk, omdat in deze commissies de wetgevende voorstellen behandeld en geamdendeerd worden, waarmee de stemming in de plenaire vergadering van het EP wordt voorbereid.

De voorzitter van het EP wordt door middel van een geheime stemming met absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen. Het mandaat van de Voorzitter duurt twee en een half jaar, d.w.z. een halve zittingsperiode. De Voorzitter is herkiesbaar.

De Duitse sociaal-democraat Martin Schulz (S&D-fractie) kreeg de meeste stemmen (387) en volgt daarmee scheidend voorzitter Jerzy Buzek op. De twee overige kandidaten,

Nirj Deva (ECR, VK): 142 en Diana Wallis (ALDE, UK): 141 kwamen met respectievelijk 142 en 141 stemmen op de tweede en derde plaats. Wallis kondigde kort na de verkiezing haar vertrek uit het EP aan. Haar echtgenoot, die na haar op de lijst staat, zou haar plaats innemen.

Met de verkiezing van de voorzitter werden ook veertien ondervoorzitters en vijf quaestors verkozen. Zij vervullen taken zoals vervanging van de voorzitter en bepaalde taken die de voorzitter aan hen heeft gedelegeerd.

De procedures die de verkiezingen regelen zijn te vinden in het Reglement van het Europees Parlement.

Persbericht verkiezing voorzitter
Persbericht verkiezing ondervoorzitters
Persbericht verkiezing voorzitters commissies