Rol slachtoffer in strafproces verduidelijkt

Contentverzamelaar

Rol slachtoffer in strafproces verduidelijkt

Op grond het EU-kaderbesluit inzake bescherming van het slachtoffer in het strafproces heeft een slachtoffer van een misdrijf geen doorslaggevende stem bij het bepalen van de straf of de strafmaat. Dat heeft het EU-hof bepaald in de zaken van twee Spaanse vrouwen die graag weer samen wilden zijn met hun partners die in het verleden geweldadig tegen hen waren geweest.

De mannen werden veroordeeld wegens huiselijk geweld. In Spanje moet de rechter dan volgens de wet een straatverbod opleggen. Dit was echter niet wat de vrouwen wilden en ze deden een beroep op het EU-kaderbesluit inzake de bescherming van het slachtoffer in het strafproces (2001/220/JBZ). De Spaanse rechter vroeg aan het Hof of hij op grond van het kaderbesluit rekening moet houden met de mening van de slachtoffer bij het bepaplen van de straf.

Volgens het Hof niet. Het overweegt dat het niet de bedoedling is van het kaderbesluit om de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de aard en de hoogte van strafrechtelijk sancties te harmoniseren of nader tot alkaar te brengen. Het kaderbesluit geeft het slachtoffer bepaalde rechten in het strafproces, met name het recht van het slachtoffer op toegang tot de rechter. De lidstaten zijn niet verplicht om slachtoffers een behandeling te garanderen die gelijk is aan andere partijen in het strafproces (zoals de verdachte).

Het belang van het slachtoffer is nadrukkelijk niet het enige belang waarmee een rechter rekening dient te houden. De lidstaat dient ook het algemeen belang beschermen. Het kaderbesluit verzet zich niet tegen verplichte minimumstraffen en de lidstaat hoeft ook geen doorslaggevende betekenis te geven aan de wens vanhet slachtoffer.

Het Hof reageert ook op de overweging van de Spaanse rechter dat het straatverbod bost met de fundamntel rechten van de vrouwen op pirivéleven een familieleven. Volgens het Hof is de verplichting om een straatverbod op te leggen geen Europeesrechtelijk verplichtingen dus valt het niet binnen de werkingssfeer van het EU-Handvest voor de grondrechten.