Royal Mail vrijgesteld van BTW, TNT Post niet

Contentverzamelaar

Royal Mail vrijgesteld van BTW, TNT Post niet

De Britse posterijen, de Royal Mail, zijn niet verplicht om BTW te betalen over de levering van de ‘openbare postdienst’, ook wel universele postdienst genoemd. Deze dienst garandeert dat alle Britten, waar ze ook wonen in het Verenigd Koninkrijk, gebruik kunnen maken van de postdienst. Andere postbedrijven als TNT Post moeten daarentegen wel BTW betalen over hun activiteiten in het VK.

De universele postdienst houdt in dat overal op het grondgebied permanent postdiensten van een bepaalde kwaliteit worden aangeboden tegen prijzen die voor alle gebruikers betaalbaar zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Royal Mail als enig bedrijf een vergunning gekregen.

Het van oorsprong Nederlandse TNT UK heeft in het Verenigd Koninkrijk beroep ingesteld omdat het ook aanspraak wil maken op de vrijstelling. TNT beschikt niet over een distributienet in het Verenigd Koninkrijk en maakt dus gebruik van de diensten van Royal Mail om de door TNT verzamelde post af te leveren. Over het gedeelte van het proces dat TNT voor zijn rekening neemt moet BTW betaald worden, over dat van Royal Mail niet. De Britse rechter vraagt Hof wat onder het begrip ‘openbare postdienst’ valt.

Het Hof brengt in herinnering dat de BTW-vrijstelling de doelstelling van algemeen belang nastreeft om tegen lage prijzen postdiensten aan te bieden die aan de essentiële behoeften van de bevolking beantwoorden. Hierbij overweegt het Hof dat de diensten van de Royal Mail fundamenteel anders zijn dan die van TNT. Het toekennen van de vrijstelling is niet in strijd met de fiscale neutraliteit.

Het moet dan wel gaan om een daadwerkelijke universele dienst, aldus het Hof. Diensten die worden verricht onder voorwaarden waarover individueel is onderhandeld, zijn van de vrijstelling uitgesloten.

De BTW-vrijstelling die postbedrijven in andere lidstaten krijgen is een punt van zorg voor Nederland, omdat de postmarkt in de afgelopen jaren geliberaliseerd is en bedrijven toegang hebben tot de postmarkt in een andere lidstaat. De Europese Commissie wil af van deze vrijstelling en heeft hiertoe een voorstel gedaan. Volgens de Commissie is haar voorstel uit 2003 sinds 2004 niet meer besproken in de Raad omdat de lidstaten het niet eens kunnen worden.