Schengen Big Bang!

Contentverzamelaar

Schengen Big Bang!

Bent u van plan om dit jaar de kerst in Praag door te brengen? Als u met de auto reist, hoeft u naar alle waarschijnlijkheid uw paspoort niet meer te tonen: het Schengengebied wordt op 21 december uitgebreid met 9 nieuwe lidstaten, waaronder Tsjechië.

wie zijn de nieuwe Schengenlanden?

De nieuwe Schengenlanden komen met uitzondering van Cyprus overeen met de zogenoemde Laken 10: Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije. Deze landen zijn op 1 mei 2004 toegetreden tot de Europese Unie.

hoe is deze uitbreiding tot stand gekomen?

Al tijdens de onderhandelingen voor de toetreding van de Laken 10 werd aandacht besteed aan Schengen. Op grond van artikel 3 lid 2 van de Toetredingsakte is het Schengenacquis wel al vanaf 1 mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten, maar wordt dit acquis pas toepasselijk na een daartoe strekkend besluit van de Raad. De Raad kan dit besluit pas nemen nadat is geconstateerd dat in de nieuwe lidstaten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan. Ook moet het Europees Parlement worden geraadpleegd.

Op 8 november heeft de Raad met eenparigheid van stemmen besloten om de Schengenzone nog voor de kerst uit te breiden met bovengenoemde lidstaten. Deze week debatteert het Europees Parlement over de uitbreiding.

ps: wat is Schengen ook alweer?

Op 14 juni 1985 sloten Frankrijk, Duitsland en de Benelux landen te Schengen, een klein plaatsje in Luxemburg, een overeenkomst die het afschaffen van binnenlandse grenscontroles betrof. Dit betekent dat in de Schengenlanden binnenlandse grenscontroles worden opgeheven. Inmiddels bestaat het Schengengebied uit 15 landen, waaronder 13 lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Oostenrijk, Spanje en Zweden.