Scorebord over investeringen in onderzoek en ontwikkeling gepubliceerd

Contentverzamelaar

Scorebord over investeringen in onderzoek en ontwikkeling gepubliceerd

Ondanks het moeilijke economische klimaat in 2020 hebben ondernemingen in de Europese Unie meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de sectoren gezondheid en ICT-diensten. De EU blijft tot de koplopers behoren wat betreft hoogwaardige octrooien op het gebied van groene technologie en groene octrooien in energie-intensieve bedrijfstakken. Dit wijst op de transformatie van die bedrijfstakken naar klimaatneutraliteit.

Dit blijkt uit de door de Europese Commissie gepubliceerde nieuwe editie van het  EU-scorebord voor industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 2021 . De Europese Commissie publiceert dit scorebord jaarlijks sinds 2004. In de editie van het scorebord voor 2021 zijn  2 500 ondernemingen opgenomen die in 2020 wereldwijd de grootste bedragen in O&O hebben geïnvesteerd. De gegevens voor het scorebord  zijn ontleend aan een analyse van de meest recente gepubliceerde jaarrekeningen van de ondernemingen (en waar relevant hun dochterondernemingen). Elk van deze in totaal in 39 landen gevestigde ondernemingen investeerde ten minste 36,5 miljoen euro in O&O, waarmee de totale investeringen uitkwamen op 908,9 miljard euro.

Uit het scorebord blijkt dat de in de EU gevestigde ondernemingen hun investeringen in O&O hebben opgeschroefd in de sectoren gezondheid (10,3 procent) en ICT-dienstverlening (7,2 procent), zij het in een trager tempo dan ondernemingen in de VS en China. Voor het eerst in tien jaar zijn de totale investeringen van EU-ondernemingen in O&O echter afgenomen. Dit kwam voornamelijk door de verslapping van O&O in de automobielsector en de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. In 2020 hebben in de EU gevestigde ondernemingen hun totale investeringen in O&O met 2,2 procent verminderd. Ondernemingen in de VS en China hebben hun investeringen in O&O met respectievelijk 9,1 en 18,1 procent opgeschroefd. In de VS en in China gevestigde ondernemingen hebben tijdens de coronacrisis hun O&O-investeringen uitgebreid in bepaalde sectoren, zoals gezondheid (VS: + 17,9 en China: + 30,7 procent), ICT-dienstverlening (VS: + 12,4 en China: + 21,2 procent) en ICT-producten (VS: + 7,8 en China: + 11,5 procent).

Meer informatie: