Securitel-statistieken: welke lidstaat doet zijn huiswerk het beste?

Contentverzamelaar

Securitel-statistieken: welke lidstaat doet zijn huiswerk het beste?

Begin juli zijn de zogeheten Securitel-statistieken gepubliceerd: een overzicht van nieuwe technische voorschriften die door lidstaten bij de Commissie zijn aangemeld. Aangezien kennisgeving van deze voorschriften verplicht is, en verzuim van de kennisgevingsplicht leidt tot de niet-toepasselijkheid van de voorschriften, zijn de cijfers over 2006 verrassend te noemen...

Achtergrond.

Op grond van richtlijn 98/34/EG dienen lidstaten nieuwe technologische voorschriften bij de Commissie te melden. Uit de pijnlijke Securitel-zaak (C-194/94) blijkt hoe ernstig het is als deze kennisgevingsplicht wordt geschonden: niet aan-gemelde voorschriften kunnen niet aan particulieren worden tegengeworpen.

De Commissie publiceert jaarlijks een overzicht van aangemelde voorschriften. Op grond van statistische verwachtingen ligt het voor de hand dat het aantal aanmeldingen per lidstaat niet aanzienlijk uiteenloopt.

Klik hier voor het overzicht voor 2006.