Slachtoffer Palestijnse raketaanvallen eist bescherming en geld van EU

Contentverzamelaar

Slachtoffer Palestijnse raketaanvallen eist bescherming en geld van EU

De EU moet compensatie bieden aan EU-burgers die in Israël wonen en die getroffen zijn door raketaanvallen vanuit Palestijns gebied. Ook moet de EU stoppen met het geven van geld aan Palestijnse organisaties Dit staat in een klacht die een Franse man, woonachtig in Israël, bij de Europese Commissie heeft ingediend. Doet de Europese Commissie niets, dan volgt er een zaak bij het EG-Hof van Justitie, zo hebben zijn advocaten aangekondigd.

De Franse man, woonachtig in Israel (Sderot), blijkt veel schade te hebben ondervonden als gevolg van raketaanvallen vanuit de Gazastrook. De man heeft een team van advocaten ingeschakeld om de Europese Commissie te overtuigen van een inbreuk op het gemeenschapsrecht.

Opmerkelijk genoeg doen zijn advocaten een beroep op het EU-Verdrag zoals dat zou luiden na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Zij beroepen zich onder andere op artikel 3, lid 5 EU (na Lissabon) dat luidt: “In de betrekkingen met de rest van de wereld handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich ervoor in, en draagt zij bij tot de bescherming van haar burgers.”

Volgens de Fransman heeft de EU nagelaten actie te ondernemen tegen de raketaanvallen van Gaza waardoor de man en zijn familie veel schade hebben ondervonden. De EU, die zelf wetgeving heeft om de financiering van terrorisme zo veel mogelijk te voorkomen, zou zelf geen geld moeten geven aan Palestijnse organisaties die door de Israëlische regering worden beschouwd als terroristische organisaties, zo vindt hij.

De EU moet volgens de klacht EU-burgers die in Israël leven beschermen tegen terrorisme door hen compensatie te bieden voor bijvoorbeeld gederfde inkomsten en de kosten voor lichamelijke en psychologische schade.