Spinelli-groep blaast federale idealen voor de EU nieuw leven in

Contentverzamelaar

Spinelli-groep blaast federale idealen voor de EU nieuw leven in

Met de oprichting van de zogenoemde ‘Spinelli-groep’ probeert een aantal leden van het Europese Parlement het supranationale karakter van de EU te versterken. De groep overstijgt politieke fracties in het Europees Parlement, met deelnemers als Guy Verhofstadt (ALDE), Daniël Cohn-Bendit (Groenen) en Jean-Luc Dehaene (EVP).

Directe aanleiding is de economische en financiële crisis. De oprichters verzetten zich tegen nationale oplossingen voor deze crisis. Zij stellen in hun manifest dat Europa ‘ontvoerd’ is door nationale politici. Hiermee doelen zij met name op de leden van de Europese Raad.

In de Spinelli-groep zitten niet alleen EP-leden (waaronder de fractievoorzitters van de Liberalen en de Groenen, Verhofstadt en Cohn-Bendit) maar ook andere prominenten zoals oud Commissievoorzitter Delors en oud minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland Fischer.

De Spinelli-groep gaat zicht richten op specifieke thema’s en proberen deze ‘supranationaler’ te maken zoals een Europees Defensiebeleid. Voorafgaand aan de Europese Raad gaat de groep een ‘schaduwraad’ organiseren, om een ander geluid te laten horen.

Altiero Spinelli is een van de grondleggers van de EU. Hij was een voorstander van een federalistisch Europa. De Italiaan was lid van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het hoofdgebouw van het Europees Parlement in Brussel is naar hem vernoemd.