Staat van de Europese Unie: maximaal profiteren van Europese samenwerking

Contentverzamelaar

Staat van de Europese Unie: maximaal profiteren van Europese samenwerking

Het ongenoegen over de Europese samenwerking is in veel lidstaten in opmars. Voor het eerst in 60 jaar bereidt een lidstaat zich voor op uittreding. In een wereld waar alles met alles verknoopt is, wil het kabinet Nederland in staat stellen enerzijds maximaal te profiteren van globalisering, en anderzijds bescherming te bieden tegen de nadelen en tegen verlies van onze eigenheid. Dat schrijft het kabinet in de Staat van de Unie 2017.

Het kabinet heeft de jaarlijkse ‘Staat van de Europese Unie’ op 23 december 2016 naar het parlement gestuurd. Daarbij geeft het kabinet zijn visie op de Europese samenwerking in 2017 en reflecteert op het afgelopen jaar.

Het kabinet noemt het afgelopen jaar een bewogen jaar voor Nederland en Europa. Voor Nederland was het daarnaast een bijzonder jaar vanwege het voorzitterschap van de Raad van de EU van 1 januari tot 1 juli 2016. Een uitdagende rol in een tijd waarin zowel de situatie binnen als buiten de grenzen van de EU veel vergt van de lidstaten en de Unie. Bovendien is er veel ongenoegen binnen de lidstaten over de Europese samenwerking. Het aanstaande Britse vertrek dwingt tot een kritische reflectie over de staat van de EU. Het kabinet geeft aan dat het lidmaatschap van de EU ons land een sterkere positie in de wereld geeft. Nederland profiteert van de samenwerking. Maar stappen moeten worden genomen richting een moderne Unie gevormd door goed bestuurde lidstaten.

De visie op het komende jaar formuleert het kabinet in het kader van de onderwerpen die zijn besproken tijdens de informele bijeenkomst van de 27 lidstaten - zonder het VK - in Bratislava. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de uitslag van het Britse referendum en was gericht op het formuleren van een gezamenlijke diagnose en toekomstperspectief voor de Europese samenwerking te formuleren. Het kabinet bespreekt onder meer de ontwikkelingen en de visie op de beleidsterreinen van migratie en buitengrenzen, interne en externe veiligheid en economische en sociale ontwikkeling. Daarnaast wordt ingegaan op de subsidiariteitsexercitie die op verzoek van de Kamer in 2013 is geïnitieerd.

Het plenaire Kamerdebat over dit stuk met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, vindt plaats in de week van 6 februari 2017.

Lees meer: